İÇ PAYDAŞLAR
 • ÜNİVERSİTEMİZ TÜM İDARİ BİRİMLERİ
 • ÜNİVERSİTEMİZ TÜM AKADEMİK BİRİMLERİ
 
DIŞ PAYDAŞLAR
 • T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI
 • T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
 • T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
 • ŞANLIURFA VALİLİĞİ
 • YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK)
 • DİĞER ÜNİVERSİTELER
 • KAMU İHALE KURUMU
 • TÜBİTAK
 • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
 • BELEDİYELER
 • BANKALAR 
 • T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI

KYS

İLETİŞİM

Tel: 0414 344 40 08
Mardin yolu üzeri 20. km
Osmanbey Kampüsü
Haliliye/ŞANLIURFA